Épületenergetiaki Tanúsítvány (ET) Az ábrán egy épületenergetikai tanúsítvány (ET, lakcimke,  zöldkártya) főlapja látható. A tanúsítvány tartalmát rendelet  határozza meg. A főlapon a tanúsítás minden lényeges  adatának illetve eredményének szerepelnie kell. A  tanúsítvány érvénytelen a tanúsításra jogosult személy  aláírása nélkül!  Tanúsítást csak jogosultsági vizsgával és kamarai  regisztrációval rendelkező auditor végezhet! A  tanúsítók listája megtalálható a mek.hu illetve az  mmk.hu lapokon.  Lorem Ipsum Dolor A tanúsításról A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek  tanúsításáról” szerint energiatanúsítvány készítendő új épület építése; meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében  történő tulajdon-átruházása vagy egy évet meghaladó bérbeadása; 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami  tulajdonú közhasználatú épület esetén. 2012 január 1. óta a rendelet betartása minden esetben kötelező!  A kapcsolódó rendeletek:  7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek  meghatározásáról [1]  176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet az épületek energetikai jellemzőinek  tanúsításáról [2]  A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a rendelet a  kihirdetését követő 5. napon lép hatályba és  rendelkezéseit a 2006. szeptember  1-je után induló építési engedélyezési eljárásokban alkalmazni kell.  Cégünk ezzel a összhangban a tervezés során már 2006. óta alkalmazza a  rendelet által előírt követelményeket illetve számítási módszereket lakásoktól  kezdve, társasházakon át, a legnagyobb ipari, közigazgatási létesítményekig. Cégünk rendelkezik  Épületek energetikai tanúsítására (),   Hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálatára (FH),   Légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatára (FL),  jogosult energetikai tanúsító szakemberrel.  Cégünk az energetikai tanúsításon kívül vállalja energetikai auditok  elvégzését is.   Tanúsítás vagy audit? Energetikai tanúsítás során az épületről vagy önálló rendeltetési egységről egy  “pillanatfelvétel” készül, melynek eredményeként a Megrendelő kézhez kapja az  energetikai tanúsítványt és egy rövid szakvéleményt az épület energetikai  fejlesztésének lehetőségeiről. Mindezt a 7/2006. TNM rendelet előírásai “standard”  adatokkal vagyis az aktuális felhasználó szokásainak figyelmen kívül hagyásával.   A standardizálásra az adatok összevethetősége miatt van szükség és tulajdonképpen az autógyárak által megadott fogyasztási értékhez hasonlítható az eredmény. Az audit a Megrendelőtől lényegesen több információt “vár el”. Az auditornak meg  kell ismerni az épületre és annak használatára vonatkozó adatokat, valamint az  esetleges technológiákról is részletes információkra van szükség. Ezek birtokában a  szakember elemzi az adatokat és az erdemény megmutatja, hogy a konkrét épület  és felhasználói szokások, igények esetében milyen energetikai racionalizálási   illetve beruházási lehetőségek jöhetnek szóba, amelyek segítségével  hatékonyabban, költségoptimalizáltan lehet működtetni az épületet. Mikor és kinek kell ET-t készíttetni  A 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet értelmében 2009. január 1-jétől   új épület építése (az ingatlan használatbavételi engedélyéhez), tartós (egy évet meghaladó) bérbeadáshoz, 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami  tulajdonú közhasználatú épület esetén energetikai tanúsítvány (lakcímke,  zöldkártya) kiállítása szükséges.   Meglévő épület, önálló rendeltetési egység, lakás adásvételéhez energetikai  tanúsítása 2011. december 31-ig önkéntes, 2012. január 1 után a tanúsítvány  beszerzése kötelező. Felújítási pályázatok esetében a támogatás pályázati feltételeként szintén  előírás az energetikai tanúsítvány megléte, valamint az energetikai tanúsítványban  megjelölt energetikai minőségi osztály javítása.  (A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló törvényt a Parlament  módosította az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló  2011. évi CCI. tv. 48. részében. Ez a hosszú távú bérbeadásra vonatkozóan módosítja a jelenlegi előírásokat!  2012. június 1-től 2015 december 31-ig csak akkor kell új bérleti szerződések  esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.  Ebben az esetben már a hirdetésnél is fel kell tűntetni az épület energetikai  besorolását. (Értelemszerűen a kivételek itt is érvényesek, tehát műemlék,  templom, mezőgazdasági és ipari épületek egy része és az ideiglenes használatú  épületek esetében sem kell).  Önálló lakás vagy egy épületnek csak egy részét elfoglaló önálló rendeltetési egység  esetében még 1 évet meghaladó új szerződés esetében sem kell energetikai  tanúsítvány 2012. június 1-től 2015. december 31-ig. (forrás: mek.hu))  Szankciók ha nincs ET  Jelenleg nincs szankciója annak, ha valaki nem készíttet tanúsítványt. A tanúsítás  elmulasztása szabálysértési vétségnek minősül. A „pénzbírság” a magas  energiaszámlákban jelentkezik. Azonban 2013-tól szankciókat is be kell vezetni az  épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv előírásainak  megfelelően. (forrás: mek.hu)  Mindazonáltal javasoljuk a későbbi peres eljárások elkerülésének érdekében (pl.: ha  tudtam volna, hogy ennyibe kerül kifűteni, nem vettem volna meg!), hogy a  rendeletben előírtaknak megfelelő esetekben saját érdekükben készítessék el az  energetikai tanúsítványt. A tanúsítás jellemző lépései     Épület geometriai adatainak meghatározása,      épületszerkezetek azonosítása,     épületgépészeti rendszerek azonosítása,     energetikai számítás elvégzése,     eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése,  a tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, elküldése a VÁTI központi  adatbázisába, saját példány archiválása. A tanúsítás érvényességi ideje Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes. Az energetikai tanúsítványt újra el kell készíteni, hogyha megváltozik az irányadó  jogszabályban meghatározott követelményérték.  Ki készítheti el az energetikai tanúsítványt  A tanúsítványt a 7/2006 TNM rendelet követelményeinek megfelelően csak az arra  jogosult szakértő készítheti el, a szakértők névsorát a mérnöki és építész kamarák  honlapján lehet megtalálni  Az energetikai tanúsítvány elkészítésének időigénye  Családi ház vagy lakás tanúsítványának elkészítése a megrendeléstől számítva 5-10  munkanapot vesz igénybe.  A tanúsítvány ára  Az energetikai tanúsítvány kiállításának díja a rendeletben előírt módon történik. A  rendeletben meghatározott szakértői óradíj 5500 Ft+Áfa.   A tanúsítvány kiállításához ismerni kell az épület/lakás geometriáját, az épülethez  kapcsolódó gépészeti rendszereket. Ezért fontos, hogy milyen műszaki  dokumentációk állnak rendelkezésre, hiszen ezek megrövidítik az tanúsítvány  kiállításához szükséges munkaidőt, így végső soron a tanúsítvány kiállításának díja  csökken. Alább néhány tájékozatató jellegű árat mutatunk be, azonban kérjük minden  esetben kérjenek ajánlatot elérhetőségeink egyikén!   ET kiállítása családi ház esetében 150 m2 alapterületig tetőtérbeépítés nélkül:  35.000.- ft+Áfa  Az ajánlat tartamazza a lakás vagy ház és a gépészeti rendszer felmérését a tanúsítvány elkészítését a kiszállási díjat Budapest XI. kerületében és annak vonzáskörzetében.  ET kiállítása családi ház esetében 200 m2 alapterületig tetőtérbeépítés nélkül:  45.000.- ft+Áfa  Az ajánlat tartamazza a lakás vagy ház és a gépészeti rendszer felmérését a tanúsítvány elkészítését a kiszállási díjat Budapest XI. kerületében és annak vonzáskörzetében.  Letöltések [1] 7/2006 (V.24.) TNM rendelet  [2] 176/2008 (VI.30.) Kormány  rendelet Lorem Ipsum Dolor Lorem Ipsum Dolor Minden amit tudni kell az energetikai tanúsításról Hírek és érdekességek, hasznos információk, linkek... 2012.04.15 © NOTA BENE KFT. 1984 - 2012 Energetikai Tanúsítás Minden amit tudni kell az energetikai tanúsításról